מחירון

פריטשעותמחירמחיר עם חוזה ל3 חודשיםמחיר עם חוזה לשנה
עמדה 16:30 - 10:001000800700
עמדה מנוי חודשי ליום שלם ליום גמיש בשבוע מנוי חודשי ליום גמיש בשבוע24369295.2258.3
עמדה מנוי חודשי ליום שלם ליום ספציפי בשבוע מנוי חודשי ליום ספציפי בשבוע24279223.2195.3
עמדה לילה 23:59 - 19:00159127.2111.3
עמדה מנוי חודשי לבקר ליום ספציפי בשבוע מנוי חודשי ליום ספציפי בשבוע13:30 - 8:30185148129.5
עמדה צהרים 3 19:00 - 12:00375300262.5
עמדה 13:00 ועד 16:00 16:00 - 13:00250200175
עמדה 10:00 ועד 12:00 12:00 - 10:00450360315
עמדה צהרים 4 16:30 - 12:00375300262.5
עמדה לבקר 13:30 - 8:30875700612.5
עמדה לכל החודש לתמיד 24/61170936819
עמדה צהרים 1 21:30 - 13:30579463.2405.3
עמדה צהרים 5 19:00 - 15:00385308269.5
עמדה מנוי חודשי לבקר ליום גמיש בשבוע מנוי חודשי ליום גמיש בשבוע13:30 - 8:30215172150.5
עמדה מנוי חודשי לאחה"צ מוקדם ליום ספציפי בשבוע מנוי חודשי ליום ספציפי בשבוע16:30 - 13:30756052.5
עמדה צהרים 2 23:30 - 15:30499399.2349.3

פריטשעותמחיר
שמרטף אחה"צ 2 לחברות בלבד18:00 - 121300
שמרטף יום עבודה שלם לחברות בלבד16:00 - 8:301225
שמרטף שעות בקר לחברות בלבד13:30 - 8:301170
שמרטף יום עבודה לחברות בלבד15:30 - 8:301150
שמרטף לחברות בלבד16:30 - 10:001075
שמרטף אחה"צ 2 לחברות בלבד16:30 - 12:001000
שמרטף שעות בקר לחברות בלבד13:30 - 8:30900
שמרטף אחה"צ 1 לחברות בלבד19:00 - 15:00900
שמרטף לחברות בלבד16:00 - 13:00650
שמרטף לחברות בלבד12:00 - 10:00440
שמרטף לחברות בלבד, Once-Off13:30 - 8:3090
שמרטף שעה Once-Off, לחברות בלבד9:30 - 8:3014

פריטשעותמחיר
שמרטף 16:30 - 8:301990
שמרטף יום עבודה שלם 16:00 - 8:301875
שמרטף יום עבודה 15:30 - 8:301668
שמרטף אחה"צ 2 18:00 - 121650
שמרטף שעות בקר 13:30 - 8:301400
שמרטף 16:00 - 12:001029
שמרטף יום שלם מנוי חודשי ליום ספציפי בשבוע15:30 - 8:30230
שמרטף שעתי\מזדמן 18
שמרטף מזדמן\יום שלם 16
שמרטף 15:30 - 9:30